hydrobim

Kraków, 28.04.2021


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NAZWY SPÓŁKI


Niniejszym informujemy, iż z dniem 28.04.2021 roku zmianie ulega nazwa naszej spółki
z dotychczasowego: InfraBIM Tomasz Rajpold spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


na: HydroBIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub krócej HydroBIM sp. z o. o.


Podstawą powyższej zmiany jest rozwój firmy i budowanie jej wizerunku.
Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy.

Wszystkie pozostałe dane, w tym NIP,KRS, adres siedziby, numery kont bankowych, numer y telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.


Dodatkowo zostaną wprowadzone nowe adresy poczty elektronicznej, które z biegiem czasu zastąpią stare adresy oraz zostanie uruchomiona nowa strona internetowa.
O kolejnych zmianach będziemy Państwa informować.


Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla
InfraBIM Tomasz Rajpold sp. z o.o. począwszy od dnia 28.04.2021 roku.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów. Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.


Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Tomasz Rajpold

nowy adres witryny internetowej: https://hydrobim.pl

Zobacz pozostałe wpisy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies Akceptuje RODO