Home Bez kategorii Jak analizować działki pod inwestycję?

Jak analizować działki pod inwestycję?

by InfraBIM

Analiza nieruchomości

Zakres udostępnianych publicznie usług z danymi przestrzennymi nieustannie się zwiększa. Dzięki czemu mają coraz więcej zastosowań zarówno przy profesjonalnym wykorzystaniu podczas tworzenia opracowań projektowych jak również dla przeciętnego użytkownika. 

Planując jakąkolwiek inwestycję na wybranym terenie warto zaczerpnąć informacji o otoczeniu działki/ek, na których dana inwestycja ma zostać zlokalizowana. 

Standardowym sposobem byłoby pozyskanie takich informacji np. z lokalnego urzędu. Jednak czy najszybszym? Okazuje się, że nie do końca. W dobie cyfryzacji, najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z zasobów tego co oferuje nam Internet, a w tym przypadku portale tematyczne. 

Gdzie szukać?

Geoportal krajowy – jak już wspominaliśmy w poprzednich artykułach, ostatnio bardzo rozbudowane źródło danych i usług przestrzennych. 

Od czego zacząć?

Zróbmy listę danych, jakie nas interesują. Przypuśćmy, że chcemy przeanalizować otoczenie działki o identyfikatorze 100501_1.0001.2632 pod kątem możliwości inwestycji. 

Informacje jakie chcemy uzyskać: 

1.Przeznaczenie terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

2.Czy działka leży na terenach zagrożonych powodzią 

3.Dopuszczalne poziomy wskaźnika hałasu 

4.Uzbrojenie terenu 

Wyszukajmy działkę, którą chcemy poddać analizie.

1.Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Do pozyskania informacji o przeznaczeniu działki w MPZP wykorzystamy warstwę Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Otwórz zakładkę Zawartość mapy, a następnie włącz przedmiotową warstwę. 

Po kliknięciu w działkę, wyświetlone zostaje okienko szczegółów warstwy wraz z możliwością wyświetlenia legeny w celu lepszej identyfikacji oznaczeń na mapie. 

2.Tereny zagrożone powodzią 

Na geoportalu krajowym dostępne są również usługi przygotowane przez szereg innych instytucji. Do sprawdzenia zagrożenia powodziowego na naszej działce wykorzystamy dane opracowane przez Wody Polskie. Warstwa znajduje się w folderze Dane Innych Instytucji. 

Dane wskzują na to, że działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzek o prawodpodobieństwie występowania 1 raz na 100 lat (Q1%).

3.Dopuszczalne poziomy wskaźnika hałasu

Do weryfikacji poziomów hałasu wykorzystamy dane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Analogicznie do poprzedniego punktu, tutaj również skorzystamy z folderu Dane Innych Instytucji w zakładce Zawartość mapy – otwórzmy folder GDDKiA i włączmy warstwę Mapa imisyjna dla wskaźnika LN. 

Klikając na poszczególne kolory na mapie, otrzymamy informacje na temat wskaźnika hałasu w danym miejscu. 

4.Uzbrojenie terenu 

Uzbrojenie terenu przedstawione jest za pomocą usługi WMS. Usługa ta obejmuje większość polskich gmin. W zakładce Zawartość mapy odszukajmy folder Dane do pobrania, 

a następnie włączmy warstwę Uzbrojenie terenu. 

Usługa nie udostępnia danych opisowych, jednak z pomocą legendy jesteśmy w stanie rozszyfrować jakiego typu uzbrojenie terenu znajduje się na przedmiotowej działce. 

W analogiczny sposób możemy sprawdzać zarówno pojedyncze działki jak również listę działek. Dostępnych jest wiele różnych danych, dzięki czemu nasze analizy mogą być bardzo szczegółowe. Powodzenia!

zobacz więcej na nowej stronie: hydrobim.pl

Zobacz pozostałe wpisy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies Akceptuje RODO