Home Bez kategorii Poznaj wtyczki w QGIS

Poznaj wtyczki w QGIS

by InfraBIM

Wykorzystanie usług GUGiK

Dane przestrzenne i usługi danych przestrzennych to podstawowe źródło informacji dla systemów GIS. Jednym z takich systemów jest system QGIS, który jest darmowym, otwartym (tzw. OpenSource) oprogramowaniem geoinformacyjnym. Tworząc opracowania projektowe niejednokrotnie korzystamy z możliwości tego typu oprogramowania, które w dużym stopniu przyspiesza obsługę plików i usług przestrzennych jak również posiada takie funkcjonalności, których na próżno szukać w oprogramowaniu branż projektowych.

Usługi udostępniane przez GUGiK i często wykorzystywane przy różnych opracowaniach projektowych można w bardzo przyjazny sposób wyszukiwać i podłączać poprzez specjalnie do tego stworzone wtyczki.

Usługa lokalizacji działek katastralnych.

Jedna z nich – Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych – pozwala na wyszukiwanie pojedynczych działek lub listy działek katastralnych, obrębów, gmin, powiatów, województw i pobieranie ich geometrii w postaci plików wektorowych. Dane mogę być pobierane w dowolnym układzie współrzędnych.

Wybierz sposób wyszukiwania.

Wybór działek odbywa się poprzez kliknięcie w dowolnym miejscu na mapie lub poprzez zadane parametry np. identyfikator działki. Geometria wyszukanej działki jest pobierana na warstwę tymczasową, którą następnie można zapisać w formacie SHP.

Wyszukiwanie listy działek ewidencyjnych polega na przygotowaniu odpowiedniego pliku w formacie *.csv a następnie uruchomieniu funkcjonalności przyciskiem Start. W oknie aplikacji pojawią się wyróżnione kolorem zlokalizowane działki, natomiast w panelu warstw zostanie dodana warstwa tymczasowa, na której przechowywana jest geometria tych działek wraz z atrybutami.

Zasób bazy danych.

Wykorzystywane przez nas popularne, ogólnokrajowe usługi WMS zebrane są w Bazie krajowych usług. Funkcjonalność pozwala na wyszukiwanie i pobieranie potrzebnych nam adresów WMS z jednego miejsca.

Baza zawiera ponad 120 adresów usług WMS udostępnianych przez administracje i podmioty publiczne. W oknie dialogowym mamy możliwość szybkiego dodania warstwy bez konieczności kopiowania adresu usługi ze źródeł zewnętrznych.


Wtyczka umożliwia wczytywanie zarówno pojedynczej warstwy jak i wszystkich oferowanych przez daną usługę. Kilka warstw wybieramy przytrzymując przycisk Ctrl i wskazując kolejno warstwy do pobrania. Po wyborze warstw i dodaniu ich do mapy, pojawią się one w panelu warstw wraz z możliwością modyfikacji stylizacji i sposobu ich prezentacji. Dzięki ilości usług oferowanych przez bazę, można znaleźć większość warstw tematycznych potrzebnych do opracowań zarówno środowiskowych jak i projektowych.

Zobacz pozostałe wpisy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies Akceptuje RODO