ZBIORNIK MŁYNÓWKA

Zbiornik Młynówka Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Młynówka w km 3+700 w gm. Jasło i Skołoszyn. Maksymalna pojemność zbiornika ok. 0,5 mln m3. Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu wynosi ok. 20,7 ha. Długość zapory mierzona w osi korony wynosi 170,0 m. W ramach inwestycji przewidziano fragmentaryczne obwałowanie rzeki Młynówka od km 1+307 – 3+700.

 

Zespół InfraBIM jest odpowiedzialny za opracowanie prac geodezyjno–pomiarowych, dokumentacji geotechnicznej, obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych, wariantowania lokalizacyjne i technologiczne w technologii BIM, opracowanie KIP dla przedmiotowego zadania na zlecenie RZGW w Rzeszowie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies Akceptuje RODO