ZBIORNIK SZALEJÓW GÓRNY

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca Dusznicka w m. Szalejów. Zbiornik projektuje się w dolinie rzeki Bystrzyca Dusznicka obok miejscowości Szalejów Górny i powyżej miejscowości Szalejów Dolny. Maksymalna pojemność zbiornika to 9,9mln m3, powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu wynosi 118,7 ha. Długość zapory mierzona w osi korony wynosi 735,0 m, wysokość w najwyższym miejscu 19,3m.

 

Zespół InfraBIM jest odpowiedzialny za opracowanie projektów wykonawczych zamiennych dla przedmiotowego zadania na zlecenie SWECO Consulting sp. z o.o.

ZBIORNIK KROSNOWICE

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Duna m. Krosnowice. Zbiornik projektuje się w dolinie rzeki Duna w jej ujściowym odcinku, w odległości 500 m powyżej miejscowości Krosnowice. Maksymalna pojemność zbiornika to 1,9mln m3, powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu wynosi 44,0 ha.

 

Zespół InfraBIM jest odpowiedzialny za opracowanie projektów wykonawczych zamiennych dla przedmiotowego zadania na zlecenie SWECO Consulting sp. z o.o.

Opis inwestycji 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies Akceptuje RODO